Ønsker du en ny tilværelse.

Ønsker du en ny tilværelse.

Køb og drift af en campiingplads

 

Er tiden kommet til at revidere nye udfordringer, er køb og drift af en campingplads måske en mulighed? Den daglige tilværelse som campingpladsejer er ingenlunde trivielt. Hver dag nye udfordringer og opgaver. Dette sker gerne som en familiemæssig islæt. Tiden er til hinanden og de mange glade gæster der besøger pladsen.

Mange familier lever en fortravlet hverdag med hovedparten af dagtimerne udenfor hjemmet. Alt skal times og tilrettelægges for at undgå kaos og forhindringer. Der er mange hensyn der skal tages, i relation til arbejde, indkøb, skole, madlavning m.m. Mange familier lever på kanten af stress samt en dagligdag der ikke giver plads til hinandens behov og ønsker.

Hvorfor er det nu sådan? Det er kravet til indtjening der gerne indikere årsagen. Der er brug for en stor indtjening, såfremt nutidens behov skal dækkes. Dette indebærer, at begge forældre er borte fra hjemmet i en periode på omkring 37 timer om ugen. Samtidig med, skal de mange daglige gøremål også afklares. Det er trætte mennesker der endelig får tiden til at finde sengen.

Skal det nu være sådan? Måske, for hvad er alternativet? For de fleste er der ikke mange andre muligheder. Det er så her vi kan tilbyde vores hjælp.

Først vil vi prøve at skitsere en hverdag som campingpladsejer. Årstiden skal tages med i betragtningen. Vi starter med vinterhalvåret hvor pladsen gerne er lukket.

Vinterhalvåret byder ikke på daglige opgaver der skal klares. Der er gerne tale om vedligeholdelses- og markedsføringsmæssige opgaver. Er der skolesøgende børn skal disse selvfølgeligt serviceres med morgenmad inden mor sender dem på vej med et knus. Er der virksomhedsmæssige forhold der skal drøftes mellem parterne, sker dette gerne over en fortsættelse af morgenkaffen. Herefter er det gerne mandens lod at se til det vedligeholdelsesmæssige. Konen kan fortsætte med de private sysler m.h.t. rengøring i hjemmet, vaskning m.m. Middagsmaden nydes sammen hvorefter de begge fortsætter deres daglige gøremål.  Børnene kommer hjem fra skole og blive mødt af mor, der gerne hører på de mange indtryk og fortællinger der er med i bagagen. Der er god tid til at aftensmaden som nydes sammen hvorefter der er tid til fritidssyslerne.

For- og eftersæsonen (før og efter skoleferien) er for det meste præget af travle weekends. Derimod er hverdagene ikke særlig arbejdskrævende. Selvfølgeligt skal pladsens holdes og bygningerne skal males og vedligeholdes. Dette foregår i et tempo der nu engang er til rådighed. Weekenderne kan godt være fyldte med opgaver. Campisterne har det som alle andre. Service er nøgleordet men en god planlægning kan gøre meget ved helhedsindtrykket.

Skoleferien kan opdeles i før og efter industriferien. Det er almindeligt kendt, at 80 % af den turistmæssige omsætning (fastligger undtaget) sker i skoleferien. Heraf er yderligere 80 % af dette i industriferien. Dette betyder, at der nu er en del gæster til dagligt. Dermed er den tidligere rytme bliver ændret. Gæsterne, uden at pladsen er fyldt, har brug for servicering. Butikkens og informationens åbningstider er ændret. Der er ikke længere tid til de vedligeholdelsesmæssige opgaver. Industriferien har så stor en omsætning at alt der skal være klar og planlagt. Samtlige servicemæssige funktioner skal være tip top. Der er her at fårene bliver skilt fra bukkene. Det nytter ikke noget, at det kommer bag på lejrchefen at industriferien er her hvor det bimler og bamler. Pladsen skal fungere til ug med kryds og slanger. Er der noget der er ude af drift skal dette klares indenfor megen kort tid. Det er her, at udtrykket, at blive høj af stress, er opfundet. Kasseapparatet kører med høj cigarføring og omsætningen giver anledning til svimmelhed.

Det underlige er, at industriferien ikke giver en større træthed. Kroppen har langsomt, vænnet sig til en stigende arbejdsbyrde, siden starten af skoleferien. Alting går op i en højere enhed og ligesom når landmanden høster, gevinsten er indenfor rækkevidde. Der er først når antallet af gæster, ved afslutningen af skoleferien, at trætheden melder sig. Her kan det virkelig mærkes, at det har været 24/7 gennem 5-6 uger. Ved at udskyde vedligehold et par uger kommer energien tilbage og den resterende del af åbningstiden, indtil afslutningen af sæsonen, er mere weekendarbejde end noget andet.

Kan du se dig selv og din familie i denne hverdag er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 20 22 77 37 eller læse mere under vores publikation: Alle går med en drøm. Den kan findes på vores hjemmeside www.hanskorsgaard.dk

/ Ikke-kategoriseret